چرا زوج ها خيانت مي كنند؟

Home/روانشناسی/چرا زوج ها خيانت مي كنند؟

چرا زوج ها خيانت مي كنند؟

همه می دانند که آمار خيانت و روابط پشت پرده در حال حاضر از هر زمان ديگرى بالاتر است. برخی ممکن است فکر كنند دلیلش به دست آوردن نگرش “من می توانم هر کاری كه می خواهم انجام دهم” باشد، چرا كه زمان تغيير كرده است و تعداد زيادى آدم روى اين سياره هستند. شمار بالايى از افراد به راحتی می توانند دروبسايت هایی که اجازه می دهد مردم با افرادى كه می خواهند روابط سرى داشته باشند،و يا حتی فیس بوک ارتباط برقرار كنند. چرا بايد شما تنها با یک نفر باشيد اگر به معنای واقعی کلمه می توانيد با هر تعداد افرادى كه مي خواهيد رابطه داشته باشيد؟ اين نشان دهنده اين است كه ارزشى كه مردم در گذشته براى رابطه ها قائل مي شدند، رو به كاهش است.

تحقیقاتی درباره دلايل اينكه چرا زوج ها به هم خيانت مي كنند وجود دارد. یکی از دلايل اصلی ارايه  شده  این است که ازدواج و یا در رابطه بودن باعث  خوشحالی شما می شود. این حقيقت ندارد! ازدواج و يا در رابطه بودن فقط می تواند شما را خوشحال “تر” بكند. اگر شما قبل از شروع رابطه تان، هميشه فرد ناراضى اى بوده ايد، بعد از ورود به رابطه هم ناراضى خواهيد بود. اگر شما فکر می کنيد فردى كه با او در رابطه هستيد قرار است شما را خوشحال بكند، (ببخشيد كه اين خبر را مي دهم!) بيشتر نا امید خواهيد شد، چرا كه راهش اين نيست… و در نهایت رفتن به دنبال پيدا كردن آن خوشحالى در آغوشى دیگر می انجامد. شكل ديگر خيانت زمانى رخ می دهد که افراد احساس مي كنند به وجودشان  در رابطه بها داده نمى شود و از نظر عاطفی نادیده گرفته شده اند.


این زمانی ست که رابطه در جاى بدى قرار دارد و زن و مرد ديگر به ندرت با یکدیگر صحبت مى كنند. تداوم حس ناديده گرفته شدن، افراد را به سمت خيانت سوق مى دهد. زمانى كه خيانت جنسى صورت مي گيرد، تقریبا همیشه یک ارتباط عاطفی بین کسی که خيانت مى كند و فرد دیگر وجود دارد. این ارتباط عاطفی در تلاش است تا كمبود عاطفی اى را كه فرد در رابطه اش احساس مى كند جبران کند.
دلايل بسیار ديگرى وجود دارد كه چرا مردم به یکدیگر خيانت مي كنند، مانند تازگى و هیجانى كه خيانت به همراه دارد.
بهترین کاری كه مى شود انجام داد تا از خيانت در رابطه تان جلوگیری كنيد، حفظ  و قوی تر كردن پیوند عاطفی با شریک زندگی تان به طور دائم است. كارهايى را كه مي دانيد با انجام آن موجب ناراحتى شريكتان ميشود، فقط به خاطر اینکه عصبانی هستید، انجام ندهيد. اين نكته بسیار مهم است که هر دو نفر به طور منظم و مثبت احساساتشان را با همديگر در ميان بگذارند. به شریک زندگی تان بی توجهی نكنيد و یا وجود او را در رابطه ـ حتی برای یک روز تضمين شده نبینيد (فكر نكنيد هر اتفاقى بيفتد او هميشه آنجا خواهد بود).  شما باید از قوت ارتباطى كه با هم داريد مراقبت، و آن را قوی تر كنيد و روی بهتر شدن آن كار كنيد. اگر از چیزهای کوچک غافل شويد، اين غفلت ممكن است عواقب بزرگی به دنبال داشته باشد.

2015-10-19T14:14:08+00:00
.